Ks. Sebastian Szajda, „Nieobecność pełna śladów obecności” – o roli symbolu w języku teologii

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVII (2020), s. 93-104

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie roli symbolu w języku, którym posługuje się teologia. Wyjaśnie- nie pojęcia symbolu oraz sposobu jego funkcjonowania prowadzi do odkrycia, że symbol w sposób naturalny odpowiada językowi teologii, która posługuje się stwierdzeniami pozytywnymi (w swojej wersji katafatycznej) i negatywnymi (w wersji apofatycznej). Oba te kierunki odnajdują swoją synte- zę w symbolizmie, który pozwala jednocześnie na odsłonięcie elementów prawdy wiary przez swój element pozytywny i pozostawienie przestrzeni niedopowiedzenia w tym, co wychodzi poza możli- wości zmysłowego doświadczenia w swoim elemencie negatywnym.

Słowa kluczowe: symbol, teologia pozytywna, teologia negatywna.