Proces recenzji

1. Redakcja wyznacza przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki do każdego nadesłanego do publikacji artykułu.

2. W wyjątkowym przypadku, tzn. gdy przesłany tekst został napisany w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzenci nie znają tożsamości autorów, ani autorzy nie znają tożsamości recenzentów (tzw. “double-blind review process”).

4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Kryteria kwalifikowania publikacji są ogólnodostępne i znajdują się na witrynie internetowej naszego czasopisma.

6. Nazwiska recenzentów współpracujących ze “Świdnickimi Studiami Teologicznymi” są zamieszczone na witrynie internetowej oraz publikuje się je w każdym numerze czasopisma.

7. Formularz recenzji – pobierz PDF