Recenzenci

Recenzenci numeru XVIII (2021):

dr Anna Bańska-Szuba (PWT Wrocław), ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. ucz. (US Szczecin), ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. ucz. (UO Opole), dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. ucz. (KUL Lublin), ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin), dr Magdalena Jóźwiak (KUL Lublin), dr Stanisław Jujeczka (UWr Wrocław), dr Stanisław Kalinkowski (WMSD Warszawa), ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. ucz. (UO Opole), ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (UPJPII Kraków – Tarnów), prof. dr hab. Jan Kłos (KUL Lublin), ks. dr hab. Dariusz Krok, prof. ucz. (UO Opole), dr Agnieszka Łoza (PWT Wrocław), dr hab. Leon Miodoński, prof. ucz. (UWr Wrocław), dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. ucz. (UWM Olsztyn), ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. ucz. (PWT Wrocław), ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. ucz. (UwB Białystok), ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. ucz. (PWT Wrocław), ks. dr hab. Piotr Rossa (UAM Poznań), dr hab. Miron Urbaniak, prof. ucz. (UWr Wrocław)

Recenzentami w poprzednich numerach ŚST byli m.in.:

Dr hab. Marek Sikora (PWr)

Dr hab. Alicja Kalus (UO)

Bp prof. dr hab. Henryk Wejman (US)

Ks. dr Andrzej Demitrów (UO)

Ks. dr Antoni Kaltbach (UO)

Ks. dr Brunon Zgraja (UO)

Ks. dr hab. Dariusz S. Klejnowski-Różycki (UO)

Ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald (UO)

Ks. dr hab. Andrzej Pastwa (UŚ)

Ks. dr hab. Dariusz Krok (UO)

Ks. dr hab. Erwin Mateja (UO)

Ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO)

Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak (UO)

Ks. dr hab. Hubert Łysy (UO)

Ks. dr hab. Jan Kochel (UO)

Ks. dr hab. Janusz Podzielny (UO)

Ks. dr hab. Jerzy Kostorz (UO)

Ks. dr hab. Joachim Piecuch (UO)

Ks. dr hab. Konrad Glombik (UO)

Ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz (UO)

Ks. dr hab. Piotr Ryguła (UKSW)

Ks. dr hab. Radosław Chałupniak (UO)

Ks. dr hab. Rajmund Porada (UO)

Ks. dr Jan Cichoń (UO)

Ks. dr Norbert Wons (UO)

Ks. dr hab. Józef Urban (UO)

Ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO)

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO)

Ks. prof. dr hab. Marek Lis (UO)

Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO)

Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO)

Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO)

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO)

Ks. dr hab. Wiesław Dyk (US)

Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO)

O. prof. dr hab. Bonawentura Smolka OFM (UO)

Prof. dr hab. Kazimierz Bobowski (UZG)