Wiesław Łyko OMI, Wdowi grosz w skarbonie Kościoła. Zręby duchowości konsekrowanego wdowieństwa, refleksje – inspiracje – świadectwa. Vademecum konsekrowanych wdów i wdowców, Rzeszów: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej 2018, ss. 174 (rec. bp Andrzej F. Dziuba)

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 242-245