Ks. Rafał Kowalski, Dwóch papieży. Recepcja nauczania Kościoła o źródłach przepowiadania w kaznodziejstwie Benedykta XVI i Franciszka, Wrocław:Papieski Wydział Teologiczny 2021, s. 230 (rec. ks. Marcin Banaczyk)

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 239-241