Ksiądz Józef Majka (1918-1993). Życie i myśl, red. G. Sokołowski, S. Fel, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, ss. 246 (rec. bp Ignacy Dec)

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 246-249