Michał Szostak, The Organ as a Source of Inspiration: The Rebirth of a Giant (Paris – Vatican – Licheń); Organy jako źródło inspiracji: odrodzenie giganta (Paryż – Watykan – Licheń), Opole: Wydawnictwo SINDRUK-DIMK 2021, ss. 583 (rec. Andrzej Prasał)

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 250-252