Principia Philosophiae Christianae, t. 1, red. R. Goczał, P. Mrzygłód, Wrocław 2019, ss. 455 (rec. bp Ignacy Dec)

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 253-254