Michał Stachurski, Pojęcie kultury politycznej w wybranych tekstach Józefa Tischnera – próba etycznego ujęcia problemu

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 165-176

Streszczenie

Zapewne banałem byłoby stwierdzenie, iż krakowski filozof i ksiądz Józef Tischner zajmował się kwestiami politycznymi od lat młodzieńczych. W tezie tej jednak wbrew pozorom nie ma banału,
gdyż zarówno „młody”, jak i „dojrzały” Tischner obserwował bacznie otaczającą rzeczywistość – i tę dalszą, i tę bliższą. Dla niego świat polityki powinien być interpretowany głównie w kontekstach
etycznych, zatem działanie polityczne należy także próbować wyjaśniać w myśl tak rozumianego i przyjętego paradygmatu. Celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak Józef Tischner
rozumiał problem kultury politycznej. W pierwszej części wyjaśnione zostaną zagadnienia pojęciowe i metodologiczne (jak w ogóle można rozumieć kulturę polityczną, gdzie można ją umiejscowić w perspektywie etycznej). Druga część tej refleksji zostanie przeznaczona na analizę wybranych stanowisk Tischnera w tej kwestii. Ostatnia część ma za zadanie wskazać kwestie oryginalne na tle
współczesnych stanowisk oraz elementy kontrowersyjne mogące stanowić pole do dalszej dyskusji.

Słowa kluczowe:

filozofia polityki, kultura polityczna, dialog, solidarność, dobro wspólne, etyka,Tischner.