Ks. Wiesław Wenz, Stan osoby chorej psychicznie a jej kanoniczna zdolność do zawarcia małżeństwa – schizofrenia

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 177-190

Streszczenie

Duszpasterska codzienność jest zazwyczaj bogata. Posługujący duszpasterz obejmuje swoją troską wszystkich parafian, również tych, którzy przeżywają stan fizycznej choroby czy też defektów natury wolitywno-poznawczej. Prezentowane opracowanie odnosi się do relacji duszpasterza z nupturientami, którzy przejawiają stan choroby psychicznej i proszą o możliwość zrealizowania swego prawa do zawarcia małżeństwa kanonicznego. Szanując ludzką godność i nauczanie Kościoła, należy w sposób odpowiedzialny zrealizować zalecenia, które wprost wynikają z obowiązującej nauki Kościoła, jak również wziąć pod uwagę stan zdrowia i prawnych dyspozycji nupturienta. Okazuje się, że nie zawsze każdy stan choroby będzie zdecydowanie i radykalnie dyskwalifikował nupturienta od
możliwości zrealizowania prawa do zawarcia małżeństwa. Przygotowane refleksje mają dopomóc w godnym przeprowadzeniu nupturientów przez samą procedurę, jak również w realizacji norm porządku prawno-kanonicznego.

Słowa kluczowe:

małżeństwo – zdolność strony – przyczyna nieważności – schizofrenia.