Ks. Adam R. Prokop, „Sznurowadła wiązane w kaplicy”. Transcendentne odniesienia w poezji Daniela Czepińskiego

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 143-164

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza twórczości Daniela Czepińskiego z perspektywy teologii katolickiej oraz znalezienie odniesień do transcendencji, którą można uznać za chrześcijańską. Typologizacja odniesień dzieli je na te do Boga, do aniołów, do wiary, do fenomenu sacrum oraz do kwestii nadprzyrodzonego natchnienia w poezji Całość powyższej analizy poprzedzona została krótką biografią oraz
charakterystyką opublikowanych dotychczas wierszy twórcy, jak również rudymentarnym zarysem teologicznego punktu odniesienia dla podstawowych pojęć i ich znaczeń. Tak wyznaczona została struktura prezentowanego artykułu, który powstał ze względu na przekonanie o wartości poezji młodego poety. Ów w ciągu ostatnich lat ewoluuje światopoglądowo, oddalając się sukcesywnie od
tematyki religijnej. Mimo to przez wiele lat stanowiła ona ważny temat w jego twórczości, którym do tej pory nikt się jeszcze naukowo nie zajmował.

Słowa kluczowe:

Daniel Czepiński, Bóg, anioł, wiara, sacrum, natchnienie.