Marek Żubryd, Historia strzegomskich cmentarzy do końca XIX wieku

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 209–232

Streszczenie

Artykuł przedstawia historię wszystkich cmentarzy w Strzegomiu: św. Mikołaja, św. Jadwigi, cmentarzy przy kościołach św. Barbary i św. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz historię powstania i rozwoju cmentarza przy ul. Olszowej. W artykule zaprezentowano regulaminy obowiązujące na cmentarzach, taryfy opłat i obowiązki grabarzy, wprowadzone na mocy wydanych przez władze miejskie regulaminów zarządzania cmentarzami.

Słowa kluczowe:

cmentarz, grobowiec, grób, grabarz, opłaty za usługi cmentarne.