Bp Ignacy Dec, Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu, t. II: Rozważania teologiczne, Świdnica: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej „Adalbertus” 2018, ss. 910 (rec. bp Andrzej F. Dziuba)

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 235-238