Ks. Rafał Kubiak, Siostra Maria Euthymia Üffing wzorem osobowym współczesnej pielęgniarki

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVII (2020), s. 59-78

Streszczenie
Siostra Maria Euthymia Üffing może uchodzić za wzór pielęgniarki. Panująca obecnie epidemia stawia przed ludzkością nowe wymogi, które do tej pory nie wydawały się istotne. W tym momencie jednak konieczne jest pewne przewartościowanie. Celem uzasadnienia wspomnianego przewartościowania na początku artykułu opisane zostały standardy pracy współczesnej pielęgniarki. Podkreślono tutaj zwłaszcza funkcje opiekuńcze, te bowiem okazały się kluczowe dla podjętego tematu. Następnie przedstawiono siostrę Marię Euthymię w kontekście wykonywanego przez nią zawodu. Nie przyszedł on jej łatwo, mimo to włożyła w swoją pracę całe serce. Wykazała się pełnym poświęceniem dla bliźniego, podążając za wskazówkami boskimi. Ponadto został przedstawiony aspekt formalny, czyli dokumenty papieskie, które wyjaśniają postępowanie Euthymii, oraz fragmenty biblijne, które kierowały jej życiem. Wszystkie te aspekty dają czytelnikowi obraz wzorcowy zawodu pielęgniarki. Mogą też one stanowić impuls do dalszej dyskusji oscylującej wokół tematu wzorca osobowego współczesnych opiekunów chorych.

Słowa kluczowe:

Maria Euthymia Üffing, papież Jan Paweł II, papież Franciszek, cierpienie, choroba, pielęgniarstwo, opieka nad chorymi, miłosierdzie, poświęcenie, COVID-19.