Ks. Łukasz Libowski, Sacrarium autem vestium ritus. Hugona ze Świętego Wiktora spojrzenie na rzeczywistość sakramentu świętych szat: czwarta część drugiej księgi jego De sacramentis christianae fidei

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 71-96

Streszczenie

Artykuł niniejszy poświęcony jest czwartej części drugiej księgi dzieła De sacramentis christianae fidei autorstwa Hugona ze Świętego Wiktora, jednego z najważniejszych autorów związanych ze szkołą, która w XII w. działała w opactwie Świętego Wiktora pod Paryżem. W odnośnym tekście Hugon przedstawia, jak rozumie on sakramentalną rzeczywistość szat liturgicznych. Czytelnik znajdzie
tu pierwszy polski przekład czwartej części drugiej księgi De sacramentis christianae fidei. Aby zaś lektura przedkładanego tłumaczenia mogła być przynajmniej nieco pogłębiona, poprzedzone one zostało krótkim wstępem i opatrzone komentarzami.

Słowa kluczowe:

wiktoryni, Hugon ze Świętego Wiktora, De sacramentis christianae fidei, szaty liturgiczne, symbolika, sakrament.