Agnieszka Łoza, Camino z Paulem Coelho. Duchowe przewodnictwo brazylijskiego pisarza w świetle teologicznej krytyki

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 97-109

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest dokładniejsze przeanalizowanie „katolickich” treści, którymi są przesycone książki Paula Coelho, oraz przyjrzenie się „pobożnym praktykom” i „ćwiczeniom duchowym” polecanym czytelnikom przez autora, którego miliony ludzi uznaje za duchowego mistrza i przewodnika na drogach współczesnego świata. Wiele z nich jest bowiem niezgodnych z wiarą i praktyką Kościoła. Krytyczne spojrzenie teologa na rozmaite zmagania duchowe, których autor doświadczył w drodze do Camino i które później dokładnie analizuje i opisuje, a także na sugerowane czytelnikowi ćwiczenia i praktyki pogłębiające duchowość pozwoli – zdaniem autorki – ukazać pewne niebezpieczeństwa i zagrożenia, a także wykazać, że ten przewodnik na szlaku Camino to nie duchowy mistrz czy św. Paweł naszych czasów, a fałszywy prorok i wilk w owczej skórze.

Słowa kluczowe:

Camino, Paulo Coelho, duchowość, ćwiczenia duchowe, przewodnictwo duchowe, praktyki religijne.