Ks. Rafał Hołubowicz, Pochodzenie i natura upadłych aniołów. Teologiczne rozważania o istnieniu osobowego zła

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 45-69

Streszczenie

Temat istnienia, pochodzenia oraz natury upadłych aniołów od wieków zajmuje umysły teologów, filozofów czy „prostych” wiernych, którzy na co dzień niejednokrotnie doświadczają zarówno działania samego Boga i Jego aniołów, jak i działania osobowego zła. Mówiąc o pochodzeniu szatana i demonów, należy wskazać, iż one, tak jak i pozostałe byty, zostały stworzone przez Boga jako dobre.
Upadłe anioły stały się bytami istotowo złymi w momencie buntu wobec Boga, kiedy Lucyfer wypowiedział słynne non serviam. Decyzja ta, ostateczna i nieodwołalna, stała się źródłem obecnej natury
demonów, które walczą z człowiekiem, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, oraz z Bożym dziełem zbawienia.

Słowa kluczowe:

aniołowie, Biblia, demony, szatan, upadłe anioły