Jaromir Brejdak, Max Scheler między innymi, Kraków 2022, ss. 351 (rec. Michał Stachurski)

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XIX (2022), s. 175-176