Bp Andrzej F. Dziuba, Prymas – kanclerz – patron. Kardynał Stefan Wyszyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2021, ss. 457 (rec. bp Ignacy Dec)

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XIX (2022), s. 181-183