Marek Żubryd, Powstanie i działalność teatru amatorskiego w Strzegomiu w pierwszej połowie XIX wieku w świetle kronik i prasy lokalnej

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XIX (2022), s. 159-172