Paulin M. Adamowski OFM, Możliwość realizacji powołania do świętości przez osoby LGBT

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVII (2020), s. 11-22

Streszczenie
Powołanie do świętości jest zadaniem każdego wyznawcy Chrystusa, a ponieważ wśród członków Kościoła około 3% stanowią osoby ze środowiska LGBT, ich także dotyczy powszechne powołanie do bycia świętymi. Tymczasem teologia katolicka, opierając się na biblijnym przesłaniu, jednoznacznie odrzuca akty homoseksualne jako poważne zepsucie. Również biseksualizm jest oceniany przez Kościół jako obiektywnie nieuporządkowany. Poważnym wykroczeniem jest chirurgiczne niszczenie zdrowych organów i funkcji cielesnych dla poprawy kondycji psychicznej, czego dopuszczają się transseksualiści. Znaczna część chrześcijan ze środowisk LGBT odrzuca zatem nauczanie Kościoła na temat katolickiej etyki seksualnej. Rezygnują tym samym z realizowania powołania do świętości. Ci natomiast, którzy chcą pozostać wierni nauce Chrystusa, są wezwani do nawrócenia. Drogą tego nawrócenia jest odchodzenie od grzechu przez życie w czystości, podjęta terapia i przede wszystkim życie sakramentalne.


Słowa kluczowe:
świętość, powołanie, LGBT, homoseksualizm, biseksualizm, transseksualizm, miłość, nawrócenie