Od redakcji

Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVII (2020), s. 5-7

Autor: Ks. Tadeusz Chlipała, P. Tomasz Dziurla, Ks. Janusz Michalewski