Łukasz Pluta, Starotestamentalne typy osobowe w Ewangelii dzieciństwa wg Mateusza

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XIX (2022), s. 107-122