Ks. Mariusz Maluszczak, Eklezjalność wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XIX (2022), s. 91-105