Justyna Głowala, Racjonalność działania a konieczność

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XIX (2022), s. 7-25