Michał Głowala, Natura czynu a świadomość sprawcy: doktryna Kajetana w wybranych polemikach tomistów XVI-XVII wieku

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XIX (2022), s. 27-45