Dydaktyka Filozofii (Tom XI). Filozofia kultury, Część I Pytania o istotę kultury, sztuki i techniki, ss. 684;  Filozofia kultury, Część II. Meandry współczesnej kultury i sztuki, ss. 629, red. ks. Stanisław Janeczek,  Anna Starościc, Wydawnictwo KUL,  Lublin 2021 (rec. bp Ignacy Dec)

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XIX (2022), s. 190-192