Andrzej Saj, Stare zwyczaje. Młode nawyki, Wrocław 2021, ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, ss. 152 (rec. Bogusław Jasiński)

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XIX (2022), s. 184-189