Postscripta. The Voice of Pope Emeritus Benedict XVI on Current Challenges for Theology and the Church, red. Bogdan Ferdek, Julian Nastałek, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2022 (rec. ks. Janusz Królikowski – recenzja wydawnicza)

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XIX (2022), s. 196