Michał Stachurski, Społeczno-twórcza rola kultury w wybranych ujęciach filozofii dialogiczno-personalistycznej

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XIX (2022), s. 137-147